HUN ENG
Bemutatkozás

IoT Az IoT Kutatóintézet az Eszterházy Károly Egyetem kutatás-fejlesztéssel foglalkozó egysége, melynek dedikált szakmai területe az informatika, ezen belül pedig az Internet of Things technológiák. Ami a kutatóintézetet kiemeli az akadémiai intézetek sorából, az az arra való törekvés, hogy kutatási eredményeink alkalmazása gyakorlati hasznot termeljen a gazdasági szereplők számára is. Ennélfogva nagyobb súllyal végzünk alkalmazott jellegű kutatást és fejlesztéseket, természetesen alapkutatási bázisunkra építve.

 

Az EKE stratégiai célkitűzéseivel összhangban törekszünk a versenyképes tudásátadás elősegítésére az informatika területén. Elérhetővé tesszük a modern infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos tudást és fejlesztéseket a piaci szereplők számára, az RFID megoldásoktól kezdve a szenzorhálózatokon keresztül a mobilalkalmazásokig. Továbbá segítjük őket a hazai és nemzetközi kapcsolatépítésben kutatás-fejlesztési pályázati források elnyeréséhez, legyen szó akár magyar, akár Európai Uniós pályázati programokról.

 

Az intézet mind a kutatási projektek, mind pedig a piaci igények kielégítését szolgáló fejlesztések végrehajtásába bevonja egyrészt az egyetem kutatóit - hiszen ezzel elősegíthető a naprakész tudás fenntartása, folyamatos bővítése -, másrészt a hallgatókat, mivel így biztosítható számukra az elméleti tudás megszerzésén túl a kor elvárásainak megfelelő gyakorlati tapasztalatok megszerzése. A kutatóintézet ezzel hozzájárul a munkaerő-piaci értelemben potens, a piaci szereplők számára nagy értékű szakembergárda képzéséhez. A kutatás-fejlesztési tevékenység során született eredményeket Eger és térsége számára az intézet az egyetem társadalmi szerepvállalásának megfelelően preferáltan kínálja.