HUN ENG
Tudásközpontok fejlesztése (Tokaji borvidék)
Az Eszterházy Károly Főiskola Tudásközpontjainak fejlesztése a Tokaji borvidék nyújtotta kutatás-fejlesztési problémák tükrében

 

A pályázat azonosítója: TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0003

 

A projekt időtartama: 2015. május 1. - november 30. (7 hónap)

 

A projekt összköltsége: 280,18 millió Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja:

 

A főiskola által elnyert pályázat megvalósítóinak célja olyan specializált kutatócsoportok létrehozása, melyek feladata a kutatás-fejlesztési potenciál növelésével elősegíteni a Tokaji borvidék felemelkedését. A létrejövő szőlészeti és növényvédelmi, élelmiszertudományi és borászati, terroirkutatási és tájföldrajzi, vidékfejlesztési valamint informatikai és minőségbiztosítási kutatócsoportok munkájába fiatal kutatók, PhD és főiskolai hallgatók is bekapcsolódnak.

 

A kutatócsoportok feladata többek közt a partnerkeresés és a hálózatépítés a potenciális H2020 partnerek együttműködésének előkészítése céljából. Fontos a vállalkozói, a felsőoktatási és a kutatási szektorok közötti kapcsolattartás fejlesztése és erősítése, a valós piaci igényeken alapuló kutatás-fejlesztés megvalósításáért.

 

Eredmények:

 

Megalakult az Informatikai fejlesztési és minőségbiztosítási kutatócsoport, mely már a kezdetektől sikeresen vont be olyan fiatal kutatókat, akik azóta az IoT Kutatóintézet munkatársai lettek. Sikeresen vontunk be egy PhD hallgatót is, aki a Matematikai és Informatikai Intézet tanársegédje lett. Az EKF kutatóin kívül a kutatócsoport tagjaiként munkálkodtak tokaji és sárospataki illetőségű IT szakemberek is.

 

A kutatócsoport több szőlészettel és borászattal sikeresen mérte fel az informatikai fejlesztési igényeket, különös tekintettel az RFID és az intelligens IoT technológiákra. Olyan kutatási-fejlesztési projektjavaslatokat dolgoztunk ki, melyek az intelligens öntözéstől kezdve a vadkár megelőzéséig tudományos és technológiai javaslatokat adnak, szenzortechnológiai és robotikai megoldásokat fogalmaznak meg.

 

A projektben az OpenBioMaps tudományos célú, biológiai térképi adatbázist fejlesztő közösség (WWF, ELTE, DE, Duna-Ipoly Nemzeti Park) tagjaként terepi adatgyűjtő mobilalkalmazást fejlesztettünk és tettünk a publikum számára elérhetővé.

 

A projekt kutatócsoportjaival együttműködésben intelligens infokommunikációs és szenzortechnológiai megoldásokat alkalmazó szőlészeti termőhely minősítési projektet készítettünk elő.