HUN ENG
Tudás-Park
Tudás-Park Eger és térsége tudástranszfer tevékenységeinek fejlesztése

 

A pályázat azonosítója: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv

 

A projekt időtartama: 2015. március 1. – 2015. október 31. (8 hónap)

 

A projekt összköltsége: 499 998 392 Ft

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

A konzorciumvezető vállalkozás/intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola

 

A pályázatban résztvevő konzorciumi tagok:

  • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

A pályázatban részt vevő IT partnerek:

  • Nokia Solutions and Network Kft.
  • ZF Hungária Kft.
  • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Misys Hungary Kft.
  • Microsoft Magyarország Kft.

 

A projekt célja:

 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Tudomány-Innováció Program kiemelt feladata a tudás-infrastruktúra erősítése, széttöredezettségének feloldása és szinergiájának fokozása. Ennek során gondoskodni szükséges a kapacitások összehangolt hasznosításáról, valamint a nemzetgazdasági stratégiai célok eléréséhez való hozzájárulásuk javításáról, elsősorban a regionális szintű K+F+I tevékenység, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek, új típusú együttműködések), valamit a tudás- és technológiai transzfer ösztönzésével.

 

A projekt általános célja a Főiskola képzési és kutatási portfóliójának a helyi és regionális gazdaság szerkezetéhez igazítása, az együttműködések erősítése a tudástranszfer, tudásmenedzsment szerepének megerősítésével.

 

A projekt keretében megvalósul az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések összhangban állnak a 2014-2020-as programozási időszak tervezési alapjait jelentő Intelligens Szakosodási Stratégiával.