HUN ENG
Future RFID
Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén

 

A pályázat azonosítója: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014

 

A projekt időtartama: 2012. január 1. - 2014. december 31.

 

A projekt összköltsége: 381 016 030 Ft

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

A konzorciumvezető vállalkozás/intézmény neve: Eszterházy Károly Egyetem

 

A pályázatban résztvevő konzorciumi tagok:

  • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A projekt célja: 

 

A tervezett kutatás 9 jól elkülöníthető részfeladatra bontható (R1 - R9).

 

Az R1 célja az IoT-vel szembeni kritikák elemzése. Ebben a részfeladatban a kritikai felvetéseket rendszerezzük, és jogi, technológiai vagy közgazdasági válaszokkal bizonyítjuk, hogy az IoT irányával kapcsolatos aggályok alaptalanok.

 

Az R2 célja, olyan RFID/NFC címkék viselkedési módjának kidolgozása és vizsgálata, amelyel korlátozható az egyén személyiségi jogainak megsértése a szabályozható információ szolgáltatás segítségével, a digitális tulajdonjogának érvényesítése mellett.

 

Az R3 részfeladat célja az objektumok megbízható azonosításának kidolgozása, a kényelmes információ átvitel mellett, a termékek egyedi azonosításának módszerének kidolgozása.

 

Az R4 célja olyan réteg (layer) rendszerszintű tervezése, amely kiküszöbölve a technológia alacsonyszintű különbségeit, a magasabb rétegek felé egységesen kezelhető információt továbbít, beleértve a EPC-alapú RFID/NFC címkék IPv6 rendszerbe illesztési lehetőségeinek vizsgálatát.

 

Az R5 célja olyan lokalizációs technológia kutatása, amely lehetővé teszi az egyes objektumok helyének pontosabb meghatározását RFID alapon. A téma kutatásának következtében az EPCGlobal RM (Reader Management) standardjának, olyan irányú kiterjesztésére teszünk javaslatot, amelyben a lokációs képesség a ReaderDevice (interrogátor) szintje helyett a ReadPoint (antenna) objektum szintjén jelenik meg. Ezen felül fastruktúrájú általános modellt dolgozunk ki, melynek eredményeként a globális pozícionálás emulálható beltéri környezetben.

 

Az R6 részfeladatban célunk annak lehetőségét vizsgálni, hogy a létező szabványokat figyelembe véve, illetve azok következő generációjához javaslatokat megfogalmazva a passzív transzponderekhez milyen körülmények között és módon kapcsolhatók különböző szenzorok ad-hoc jelleggel.

 

Az R7 részfeladatban a célunk a hibrid technológiák kutatása, lehetséges megoldások keresése, és annak vizsgálata, hogy az RFID/NFC technológia milyen más technológiákkal kombinálható.

 

Az R8 célja egy olyan számítási modell kidolgozása, amely segítségével egzakt számításokkal alátámasztott módon igazolható a beruházások elfogadható időn belüli megtérülése, és kimutatható a várható üzleti haszna.

 

Az R9 célja, hogy feltérképezzük és tanulmányokat készítsünk a technológia jelenlegi alkalmazási területeiről és azokról a területekről, ahol ma még nem jelenhetett meg a technológia, de a projekt eredményeinek hatására megnyílik a lehetőség a felhasználásra.

 

A projekt weblapja: http://aries.ektf.hu/~rfidwww/hu/